سه شنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۸
مینی سریال پاتریک ملروز که بر اساس رمان‌های ادوارد سنت آبین طراحی و تولید شده است، با قلم دیوید نیکولز به فیلمنامه، و توسط ادوارد برگر کارگردانی شده است.
باز مدرسه ها برای آلودگی هوا تعطیل شد.
مینی سریال پاتریک ملروز که بر اساس رمان های ادوارد سنت آبین طراحی و تولید شده است، با قلم دیوید نیکولز به فیلمنامه، و توسط ادوارد برگر کارگردانی شده است.
مینی سریال پاتریک ملروز که بر اساس رمان‌های ادوارد سنت آبین طراحی و تولید شده است، با قلم دیوید نیکولز به فیلمنامه، و توسط ادوارد برگر کارگردانی شده است.
فرهنگ و ادب ما، در دو راهیِ تخریب معماریِ اصیلش به دست بعضی بناهای معاصر افتاده و اصالت فرهنگی مان، نقش کودکی گُریز پای از مکتب را به خود گرفته است.
اعتیاد به مانند ویرانه ای می ماند که هرچه از مدت ماندن در آن می گذرد خراب تر می شود.
یوگا از دو بُعد جسمی و ذهنی تشکیل شده و هیچ وقت تمرین های بدنی از تمرین های ذهنی جدا نیست.
 "شاید قرن بیست‌ویکم دورانِ پایانِ روزنامه‌نگاری باشد."  دیوید اوبرتی این مطلب را در "نیو ریپابلیک" نوشته است. جمله‌ای تلخ و غم‌انگیز که با شرایطِ بحرانیِ کنونیِ کاغذ در ایران باید آن را به این ترتیب بازنویسی کرد؛ "شاید قرن بیست‌ویکم دورانِ پایانِ فعالیتِ نشریاتِ کاغذی باشد!"