یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
سرنوشت اجرای زیرگذر میدان جمهوری که در هفته‌های اخیر با انتقادات زیادی روبرو شده است، به کجا ختم خواهد شد؟
ده‌ها تن بعد از انفجار روز سه‌شنبه بیروت در منطقه بندری این شهر که ۵ هزار زخمی و ده‌ها هزار خانه غیرقابل سکونت به جا گذاشت، هنوز مفقود هستند.
کارشناس حقوقی فوتبال ایران مدعی شد فدراسیون فوتبال ایران اساسنامه فدراسیون کویت را به فیفا تحویل داده است و این موضوع به خاطر عدم حذف کویت در بخشی از این اساسنامه، مشهود است!