چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹
مقبره شهدای گمنام طالقان را از گالری رمزگشا ملاحظه کنید و روح آنان که رفتند تا این سرزمین بماند را با قرائت فاتحه‌ای شاد و یادشان را گرامی بداریم.
 مراسم دانش آموختگی فراگیران آموزشگاه‌های علمی تخصصی ناجا به صورت مشترک و همزمان از طریق ویدئو کنفرانس بین سه آموزشگاه شهید چمران کرج، شهید بهشتی اصفهان و مالک اشتر اراک برگزار شد.