یکشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۰

یادداشت میهمان

نیاز کشور به مدل‌سازی تامین مالی برای اجرای پروژه های زیربنایی

کشور به مدل‌سازی تامین مالی برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و توسعه ارایه خدمات اجتماعی نیاز دارد.

به گزارش رمزگشانیوز دکتر محمد عباسی- بررسی چالش‌های اجتماعی نشان می‌دهد که در اثر کم تدبیری و عدم درک اولویت‌های برنامه‌ای در امر کاهش بیکاری و تولید ثروت که اتفاقاً ضمن امیدآفرینی در جوانان کشور، تولید ملی کشور را افزایش خواهد داد. تفکری مبنایی و اثر گذار مانند مدل سازی های محرک این امر مورد غفلت قرار گرفته است.

یکی از مهمترین عوامل موثر در توسعه کشورها، زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی مناسب آن سرزمین است.

نتایج مطالعات و پژوهش‌های انجام شده، واقعیت‌هایی را آشکار نموده که تدارک این زیرساخت ها تا حصول خروجی و ارزیابی عملکرد آنها، فعالیتی پرهزینه و غالباً مقرون به صرفه برای اکثر دولت ها نیست.
 
به همین دلیل دولت‌ها را برآن داشت تا ضمن ارائه خدمات عمومی برای انجام و اجرای طرح‌های کلان موثر،  مشارکت عمومی – خصوصی(Public Private Partnership) را به عنوان یکی از روش‌های نوین تامین مالی پروژه محور (Project Finance) بررسی و مورد توجه قرار دهد.

در سال‌های اخیر قراردادهای مشارکت عمومی–خصوصی (PPP) به علت کمبودها یا محدودیت‌ها و نیاز روزافزون به توسعه پروژه‌های زیربنایی به روشی محبوب برای دولتمردان جهت تامین منابع مالی پروژه تبدیل شده است.

 آشنایی دولتمردان و مسئولین با روش‌های نوین، ایجاد نوآوری ‌و فراهم نمودن بستر مناسب برای استفاده از  این ابزارها و فراهم کردن حضور گسترده مردم در اقتصاد جهت توسعه و ارایه خدمات اجتماعی ضرورتی انکار ناپذیر برای کشور است که نباید نسبت به آن غفلت شود.
لینک کوتاه
اخبار مرتبط
نظرات شما
0 نظر
ارسال نظرات